MODÈLICS és una revista privada i els escrits que conté no suposen mai manifestacions públiques dels seus autors: són tan sols comentaris espontanis, amistosos i confidencials entre amics i per a amics, sempre de caràcter privat.

Demanam, per tant, que se respecti aquest caràcter privat i confidencial.

50 portada.png
51_Modèlics.png
48 lomo revista.png
rev 47.png
lomo 49.png

Col·lecció completa (desembre 1957 - març 1968)

Podeu veure cada revista fent clic damunt el número.